BTW-tarief zonnepanelen

Vanaf 1 januari 2023 is het btw-tarief voor de levering en installatie van zonnepanelen op of bij een woning 0%. Op deze pagina leest u meer over de voorwaarden en hoe dat werkt als u bestelt via onze website.

Zonnepanelen bestellen met 0% btw bij Simply Solar

Al onze zonnepanelen sets staan op onze website geadverteerd met het 0% btw tarief. In de meeste gevallen kunt u deze ook bestellen met 0% btw. Tijdens de check-out wordt u gevraagd te verklaren dat u inderdaad voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor dit tarief en op te geven op welk adres de zonnepanelen geïnstalleerd worden. Als u niet aan de voorwaarden voldoet kunt u dit ook aangeven en betaalt u gewoon 21% btw. 

Ben er van bewust dat je met het oneerlijk beantwoorden van deze vraag BTW fraude pleegt en Simply Solar gerechtigd is alle hieruit voortvloeiende kosten op u te verhalen. Neem dus onderstaande informatie goed door.

Voorwaarden van het 0%-tarief op zonnepanelen

Wat bedoelt de overheid met 'zonnepanelen'?

Onder zonnepanelen wordt verstaan panelen die de functie hebben om met fotovoltaïsche cellen (ook wel PV-cellen of zonnecellen) stroom op te wekken uit zonlicht. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten zonnepanelen:

 • Niet-geïntegreerde zonnepanelen
  Deze zonnepanelen worden in de praktijk het meest gebruikt. Ze worden op het dak of ergens anders bij de woning gemonteerd.
 • Geïntegreerde zonnepanelen
  Dit zijn zonnepanelen die ook fungeren als dakbedekking.
 • Niet-geïntegreerde zonnepanelen met meerdere functies (deze vallen niet onder het 0%-tarief)
  Bijvoorbeeld PVT-systemen, zonnecollector of zonnepanelen in ramen.
 •  

Wat betekent 'op of bij een woning'?

Een belangrijke voorwaarde voor het 0%-tarief is dat de panelen worden geïnstalleerd en geleverd op of bij een woning. Hieronder wordt ook verstaan:

 • een garage of schuur bij een woning, een serre en een aan-of uitbouw
 • een tuin bij een woning
 • een vakantiewoning
 • een bedrijf aan huis, zolang de zonnepanelen ook privé worden gebruikt
 • een Vereniging van Eigenaren die zonnepanelen koopt voor op een appartementencomplex

U moet kunnen aantonen dat de zonnepanelen op of bij een woning zijn geïnstalleerd. Dit kan bijvoorbeeld met een screenshot van het adres in BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

Wat valt onder het 0%-tarief

 • De levering en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen
  Deze zonnepanelen worden in de praktijk het meest gebruikt. Ze worden op het dak of ergens anders bij de woning gemonteerd.
 • De levering en installatie van geïntegreerde zonnepanelen
  Dit zijn panelen die ook fungeren als dakbedekking. Let op: voor geïntegreerde zonnepanelen op een nieuwbouwwoning geldt het 21%-tarief. Onderaan deze pagina leest u hier meer over.
 • Werkzaamheden en goederen die direct noodzakelijk zijn voor het aanbrengen en functioneren van de zonnepanelen 
  Bijvoorbeeld (de aanleg van) kabels, een PV-verdeler, montagemateriaal en zogenoemde optimizers en omvormers. En ook de aanpassing van de meterkast of het inslijpen van dakpannen voor de aanschaf van de zonnepanelen.
 • Demontage gevolgd door installatie van de zonnepanelen op een andere woning
  Bijvoorbeeld als bij een verhuizing de zonnepanelen worden meegenomen. Ook als de zonnepanelen tijdelijk gedemonteerd worden, bijvoorbeeld omdat het onderliggende dak vervangen moet worden, geldt het 0%-tarief op de demontage. Ditzelfde geldt als de panelen vervangen moeten worden omdat ze stuk of verouderd zijn.
 • Zogenoemde ‘Plug and play’ zonnepanelen, zolang deze geïnstalleerd worden op of bij een woning

Wat valt niet onder het 0%-tarief

Voor de volgende goederen en diensten blijft het btw-tarief van 21% gelden:

 • De levering en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen met meerdere functies
  Bijvoorbeeld PVT-systemen, zonnecollectoren of zonnepanelen in ramen.
 • De levering en installatie van zonnecollectoren die zonlicht in warmte omzetten
 • De levering en installatie van zonnepanelen op een bedrijfspand zonder woonfunctie
 • De levering en installatie van zonnepanelen op openbare gebouwen en andere gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van algemeen belang
 • Een versteviging van het dak voor de installatie van de zonnepanelen
 • Het infrezen van bekabeling
 • De levering van een slimme meter
 • De levering en installatie van een vogelwering of sneeuwschans
 • De levering en installatie van een warmtepomp
 • Goederen die niet specifiek voor de installatie van zonnepanelen worden aangeschaft
  Bijvoorbeeld de levering van een nieuwe omvormer, omdat de oude omvormer kapot is gegaan. Of kabels die niet worden geleverd of geïnstalleerd in verband met de installatie van zonnepanelen.
 • De levering en installatie van een accupakket